Foreningens formål

SDCs kunstforening, der er stiftet i 1976, har til formål at støtte og fremme medlemmernes interesse for kunst
Dette søges opnået ved at kunstforeningen

  • gennemfører et aktuelt og varieret udstillingsprogram med kunst/ kunsthåndværk
  • gennemfører udstillinger, hvor foreningen søger at vise et bredt spektrum af moderne dansk kunst
  • indkøber kunst til den årlige bortlodning blandt medlemmerne i et omfang der gør, at ca. hver 3./4. medlem får en gevinst
  • udgiver, når midlerne er til det, egen årsgrafik eller lignende.
    Blandt de kunstnere som har udført årskunst for kunstforeningen kan nævnes:
    Per Kirkeby, Wilhelm Freddie, Nina Sten-Knudsen, Hans Berg, Doris Bloom, Jørgen Teik Hansen, Torben Ebbesen, Jan Sivertsen, Hans Vogt Steffensen, Poul Janus Ipsen, Torbjørn Olsen, Arne Haugen Sørensen, Gunleif Grube, Preben Boye, Vibeke Tøjner m.fl.
  • arrangerer medlemsaktiviteter som f.eks. fælles ture til aktuelle udstillinger, besøg hos kunstnere og kunstaftener.

Januar 2019 har kunstforeningen ca. 62 medlemmer.

Indmeldelsesblanket kan rekvireres hos et af bestyrelsesmedlemmerne eller findes i menuen til venstre.

Medlemskontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling.

Kontingentet udgør januar 2019 kr. 92,50 pr. måned og betales via løntræk forud.